အင်္ဂလိပ်-သဒ္ဒါ English Grammar(Parts of Speech )

အင်္ဂလိပ်-သဒ္ဒါ English Grammar(Parts of Speech )

ပထမဦးစွာ နားလည်ဖို.လိုအပ်သည်.-အင်္ဂလိပ်စကား၌ ပါရှိသော စကားလုံးများ၏ အပိုင်းရှစ်ပိုင်းမှာ(မြန်မာလို ဝါစင်္ဂ ဟုခေါ်ပြီး -အင်္ဂလိပ်=parts of speech) (1)=Noun-နာမ် (2)=Pronoun-နာမ်စား (3)=Adjective-နာမဝိသေသန (4)=Verb-ကြိယာ (5)=Adverb-ကြိယာဝိသေသန (6)=Preposition-ဝိဘတ်...
HAVE အသုံးပြုပုံ

HAVE အသုံးပြုပုံ

have ပိုင်သည် ၊ ပါရှိသည် ၊ မှာရှိသည်။ have an accident ထိခိုက်မှုဖြစ်သည်။ have a chat စကားစမြည်ပြောသည်။ have a dream အိပ်မက် မက်သည်။ have a drink အရည်တစ်မျိုးမျိုးသောက်သည်။ have a good time ပျော်သည်။ have a headache ခေါင်းကိုက်သည်။ have a holiday ကျောင်းပိတ်သည်။ have...